Mój Prąd Kętrzyn

Program "Mój Prąd" – wsparcie dla posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dowiedz się więcej

Przydatne informacje

Okres kwalifikacji

od 01.02.2020 - data startu programu

Grupy wnioskodawców

Trzy grupy - różne warunki

Wysokość dofinansowania

Zależna od instalacji

Mój Prąd Kętrzyn

Program "Mój Prąd" – wsparcie dla posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych

Program "Mój Prąd" stanowi jedną z kluczowych inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Jego głównym zadaniem jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) w gospodarstwach domowych, co przyczynia się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym oraz promuje ekologiczne postawy wśród obywateli.

Okres kwalifikowania wydatków

Program "Mój Prąd" pozwala na uzyskanie dofinansowania do wydatków poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, które zostały zrealizowane od 1 lutego 2020 roku. Warunkiem koniecznym jest, aby wydatki te zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uprawnieni wnioskodawcy

Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są trzy grupy wnioskodawców:

  • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów (tzw. net-metering), pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing.
  • Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych, z podziałem na dwie podgrupy, zależnie od daty zgłoszenia do przyłączenia.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie jest przyznawane w różnej wysokości, w zależności od grupy wnioskodawców oraz rodzaju instalacji:

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 000,00 zł.
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: do 7 000,00 zł dla grupy 1 i 2, oraz 3 000,00 zł dla grupy 3.1 wnioskodawców.
  • Urządzenia dodatkowe, takie jak magazyny ciepła czy pompy ciepła, mogą liczyć na jeszcze wyższe kwoty dofinansowania.

Program "Mój Prąd" nie tylko ułatwia mieszkańcom Polski dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, ale również przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych kraju. Zachęca do inwestowania w zieloną energię, promuje ekologiczny styl życia i wspiera polskie gospodarstwa domowe w obniżaniu rachunków za prąd.

Polecane usługi

Inne strony

kontakt

Telepartner

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

+48 22 203 40 40

www.telepartner.pl